ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

292 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

Email : kalasin@rid.go.th /  kalasinrid62014@gmail.com
โทรศัพท์ 0-4387-3181  โทรสาร 0-4387-3176