ประวัติความเป็นมา

Clip

       ประมาณปี 2492 ซึ่งในสมัยนั้นยังมีการแบ่งส่วนราชการเป็นโครงการชลประทานภาคตะวันออก-เฉียงเหนือโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ขึ้นอยู่กับเขต 3 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีฐานะเป็น “หมวดก่อสร้าง ” เนื่องจากในระหว่างนั้นอยู่ในระยะเวลาของการก่อสร้างอ่างฯขนาดกลางมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขึ้นหลายแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เริ่มมีจำนวนลดน้อยลง”หมวดก่อสร้างกาฬสินธุ์”จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามีชื่อว่า “โครงการอ่างเก็บน้ำ จ.กาฬสินธุ์ “โดยสังกัดอยู่กับเขต 3 จังหวัดมหาสารคาม ตามเดิมและเริ่มบริหารงานในเรื่องการส่งน้ำและบำรุงรักษาประมาณ ปี 2506
ปี 2522 โครงการอ่างเก็บน้ำ จ.กาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์“
ปี 2527 โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น ” โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ “และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ 6 บ้านห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 6 กิโลเมตร