«

May 07

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

S__1998892