«

»

Sep 26

ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ร่วมกับ คป.กาฬสินธุ์ สชป.6 และส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

42155158_1858080064288760_7867925021602086912_o 42231104_1858080234288743_8519100333496991744_o