«

»

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561

37791705_282933322442145_6812130165125021696_o