Category Archive: รอบรั้วโครงการฯ

Feb 22

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

30

 

Dec 07

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปลื้มปิติเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับแรม ณ เรือนประทับแรม สำนักงานชลประทานที่ 6

47420296_1962248010538631_1333812088161697792_o

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ผ่านระบบ VDO Conferrence

1 2 3

Sep 26

ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ร่วมกับ คป.กาฬสินธุ์ สชป.6 และส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

42155158_1858080064288760_7867925021602086912_o

Aug 07

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามนโยบายฯ

38458614_1789300644500036_8671455390560419840_o

Aug 03

ผส.ชป.6 ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ติดตามการเร่งระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

38245366_1784255311671236_5542670044405694464_o

Jul 31

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

37878050_1775835105846590_6275751237333811200_o

Jul 31

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

38049947_1780275285402572_6135693509157453824_o

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

37806723_283894462346031_3454335466235494400_o

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561

37791705_282933322442145_6812130165125021696_o

Older posts «

» Newer posts