Kalasin

Author's details

Date registered: 01/07/2016
URL: http://kalasin.rid.go.th

Latest posts

  1. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามนโยบายฯ — 07/08/2018
  2. ผส.ชป.6 ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ติดตามการเร่งระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม — 03/08/2018
  3. จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 — 31/07/2018
  4. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ — 31/07/2018
  5. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — 26/07/2018

Author's posts listings

Aug 07

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามนโยบายฯ

38458614_1789300644500036_8671455390560419840_o

Aug 03

ผส.ชป.6 ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ติดตามการเร่งระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

38245366_1784255311671236_5542670044405694464_o

Jul 31

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

37878050_1775835105846590_6275751237333811200_o

Jul 31

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

38049947_1780275285402572_6135693509157453824_o

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

37806723_283894462346031_3454335466235494400_o

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561

37791705_282933322442145_6812130165125021696_o

Jul 26

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

37825319_282935179108626_9098357221179260928_o

Jul 25

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561

37708963_282695432465934_5659393021989355520_o

Jul 24

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล_๑๘๐๗๒๔_0026

Jul 24

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ เขตป่าดวงระแนง

241820

Older posts «