Kalasin

Author's details

Date registered: 01/07/2016
URL: http://kalasin.rid.go.th

Latest posts

  1. มาตรการการช่วยเหลือ — 20/09/2020
  2. “องคมนตรี พร้อมคณะติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์” — 23/01/2020
  3. (No title) — 17/01/2020
  4. “กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 5 เครื่องที่สะพานข้ามลำน้ำปาว เพื่อเร่งระบายน้ำที่ล้นตลิ่ง” — 04/09/2019
  5. “โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ปีที่ 117 ปี” — 13/06/2019

Author's posts listings

Sep 20

มาตรการการช่วยเหลือ

Jan 23

“องคมนตรี พร้อมคณะติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์”

83668645_1418598581644542_8369746238802755584_o

Jan 17

(No title)

ไวนิล 600x480 cm jpg

Sep 04

“กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 5 เครื่องที่สะพานข้ามลำน้ำปาว เพื่อเร่งระบายน้ำที่ล้นตลิ่ง”

                        กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 5 เครื่องที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อ.ร่องคำจ.กาฬสินธุ์และร่วมกำจักวัชพืชในลำน้ำปาว ในเขตอ.เมือง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ล้นตลิ่งบริเวณชุมชนรอบๆ ที่เป็นที่ต่ำ ซึ่งขณะนี้สานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าภายใน 1–2 วัน จะกลับสู่สภาวะปกติ  ปัจจุปันเวลา 14.40น. แก่งดอนกลางระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้ว    

Jun 13

“โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ปีที่ 117 ปี”

1

Jun 04

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

S__2220035

May 07

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

S__1998892

May 07

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร_๑๙๐๕๐๗_0031

May 01

“โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เปิดโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

212083

Mar 04

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมถนนสายบุญหนุนนำความสุขให้ชุมชน

1113334

Older posts «