Kalasin

Author's details

Date registered: 01/07/2016
URL: http://kalasin.rid.go.th

Latest posts

  1. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมถนนสายบุญหนุนนำความสุขให้ชุมชน — 04/03/2019
  2. สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ — 26/02/2019
  3. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง — 22/02/2019
  4. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปลื้มปิติเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับแรม ณ เรือนประทับแรม สำนักงานชลประทานที่ 6 — 07/12/2018
  5. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ผ่านระบบ VDO Conferrence — 05/10/2018

Author's posts listings

Mar 04

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมถนนสายบุญหนุนนำความสุขให้ชุมชน

1113334

Feb 26

สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

S__5193732

Feb 22

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

30

 

Dec 07

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปลื้มปิติเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับแรม ณ เรือนประทับแรม สำนักงานชลประทานที่ 6

47420296_1962248010538631_1333812088161697792_o

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ผ่านระบบ VDO Conferrence

1 2 3

Sep 26

ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ร่วมกับ คป.กาฬสินธุ์ สชป.6 และส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

42155158_1858080064288760_7867925021602086912_o

Aug 07

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามนโยบายฯ

38458614_1789300644500036_8671455390560419840_o

Aug 03

ผส.ชป.6 ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ติดตามการเร่งระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

38245366_1784255311671236_5542670044405694464_o

Jul 31

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

37878050_1775835105846590_6275751237333811200_o

Jul 31

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

38049947_1780275285402572_6135693509157453824_o

Older posts «