หน้าหลัก

 

 

สถานะการณ์น้ำโครงการชลประทานกาฬสินธุ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

poster 1 poster 2

พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 2560”

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

27 ก.ค.60 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.นามน

20 ก.ค.60 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่10 บ

29 มิ.ย.60 โครงการยุวชลกร ภูพาน

กาฬสินธุ์จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกใน

kick off คลองสวยน้ำใส บ้านโคกสำราญ ต.หนองกรุง 7 มดำเนินการกำจัดวัชพืชประชุมเกษตร

ผคป. และ ชก ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.